Sản phẩm

HỘP SÊN NHÔNG DĨA

Giá: Liên hệ

Hộp sên nhông dĩa là hộp dùng để đựng sên nhông dĩa của phụ Tùng xe máy. Nó được làm bằng giấy sóng 3 lớp cứng để sử dụng cho sản phẩm nặng như SÊN NHÔNG DĨA hoặc những loại nặng khác.

Lượt xem: 358

Hộp sên nhông dĩa là hộp dùng để đựng sên nhông dĩa của phụ Tùng xe máy. Nó được làm bằng giấy sóng 3 lớp cứng để sử dụng cho sản phẩm nặng như SÊN NHÔNG DĨA hoặc các lại sản phẩm khác.

 

Sản phẩm liên quan

HỘP SÊN NHÔNG DĨA

HỘP SÊN NHÔNG DĨA

HỘP SÊN NHÔNG DĨA

HỘP SÊN NHÔNG DĨA

HỘP SÊN NHÔNG DĨA

HỘP SÊN NHÔNG DĨA